logo

language: NL US EN

Nieuws

22 feb 2010: Aanvang werkzaamheden. Opstellen statuten en oprichting Besloten Vennootschap.

14 jun 2010: Workshop "De haalbaarheid van algenteelt voor de biobrandstofproductie en voor de verwerking tot co-producten in Suriname".

06 okt 2010: Er is een concept-samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen RFE B.V. en AquaPhyto B.V. voor een nauwe samenwerking in de komende periode. AquaPhyto is al meer dan 15 jaar actief met de ontwikkeling en realisatie van technologie voor de productie van algen. Ook heeft AquaPhyto ervaring met het realiseren en de integrale bedrijfsvoering van grootschalige productiesystemen en raffinage van algen.

20 hectare 1 20 hectare 2 20 hectare 3

30 nov 2010: Ondanks enkele onvoorziene vertragingen lopen de werkzaamheden voorspoedig. Voor de algenproductie wordt een terrein van 200.000 m² ontwikkeld. Dit betreft een voormalige plantage. Er is begonnen met het verwijderen van de wildgroei en het herstellen van het waterbeheer. Aansluitend zal het terrein geëgaliseerd worden, zodat begin 2011 een aanvang gemaakt kan worden met de aanleg van de algenkweekvijvers.