logo

language: NL US EN

Welkom

Botryococcus Braunii
Botryococcus Braunii
Algen
Welkom op de site van RFE Renewable Fuel & Energy, in goed Nederlands: ‘Vernieuwbare brandstof & energie’. De doelstellingen van RFE zijn het ontwikkelen, produceren en verhandelen van vernieuwbare brandstof en energie, alsmede import en export.

Fossiele brandstoffen raken ooit uitgeput, en het is goed om nu op de toekomst voorbereid te zijn. RFE produceert biomassa uit algen, welke weer omgezet wordt in biodiesel.

Tevens wordt door RFE een proefproject opgezet voor de productie van algen welke worden toegepast in levensmiddelen en diervoeders.

RFE streeft ernaar om binnen 2 jaar uit te groeien tot een winstgevende onderneming, met respect voor mens en milieu. De productiecapaciteit zal dan liggen op een hoeveelheid biomassa, toereikend voor de productie van 8.000.000 liter biodiesel per jaar.